Luca Pacioli uvádza v piatom zväzku svojej Božskej proporcii 5 dôvodov, prečo by sa podľa jeho názoru mal zlatý rez označovať ako božská proporcia:

- „Pretože je len jeden a viac ich nie je.“ Pacioli prirovnáva jedinečnosť zlatého rezu k tomu, že jednota „je najvyšším príbytkom samého Boha“.

- „Ako nie je možné patrične definovať Boha a nedá sa pochopiť ho pomocou slov, tak ani naša proporcia nemôže byť vymedzená pochopiteľnými číslami, ani vyjadrená nejakou racionálnou veličinou; vždy ostane skrytá, utajená, a ako ju nazývajú matematici, iracionálna“.

- Prirovnáva všadeprítomnosť a nemennosť Boha k tomu, že hodnota tohto pomeru je vždy rovnaká a nezávisí na dĺžke rozdelenej úsečky ani veľkosti päťuholníkov, z ktorých sa pomery dĺžok vypočítavajú.

- Pacioli uvádza, že rovnako ako Boh pomocou piatej esencie, stelesnenej dvanásťstenom, uviedol do chodu celý vesmír, tak zase zlatý rez dáva existenciu dvanásťstenu, pretože toto teleso sa bez neho zostrojiť nedá. Dodáva, že ani ďalšie 4 platónske telesá (predstavujúce zem, vodu, vzduch a oheň) nie je možné porovnávať medzi sebou bez zlatého rezu. (1)

- Pacioli nachádza podobnosť medzi definíciou zlatého rezu z presne 3 dĺžok (AC, CB a AB) a existenciou svätej Trojice – Otec, Syn a Duch svätý.