„Nikto neporozumel božskej stavbe ľudského tela lepšie než Leonardo da Vinci... Ako prvý dokázal, že ľudské telo je doslova stvorené zo stavebných kameňov, ktorých vzájomný pomer sa vždy rovná PHI.“ Študenti sa naňho pochybovačne pozreli. „Neveríte?“ spýtal sa Langdon. „Keď sa pôjdete najbližšie sprchovať, vezmite si so sebou meter... Zmerajte si vzdialenosť od temena hlavy po zem. Potom ju vydeľte vzdialenosťou od pupku po zem. Môžete trikrát hádať, čo vám vyjde“ ... „Mám vám dať ešte jeden príklad? Zmerajte si vzdialenosť od pleca po končeky prstov na rukách a vydeľte ju vzdialenosťou od kolien po zem. Zase PHI. Mám pokračovať? Vydeľte vzdialenosť od bokov po zem vzdialenosťou od kolien po zem. Zase PHI. Nech meriate, ako meriate, vždy dostanete PHI. Priatelia, my všetci predstavujeme živý hold, ktorý vzdávame zlatému rezu.“ (1)


„...jedna celá šesťstoosemnásť tisícin je veľmi dôležité číslo v umení. Vie mi niekto povedať prečo?“ „Lebo je také pekné?“ pokúsil sa Stettner rozosmiať študentov. Všetci sa zasmiali. „Správne,“ povedal Langdon, „Stettner má pravdu. PHI sa vo všeobecnosti považuje za najkrajšie číslo vo vesmíre.“ (1)


„Mnohým čitateľom najskôr slová zlatý rez pripomenú oblátky alebo sladkosti. Iní ho zaradia do oblasti gynekológie a ďalší by sa vsadili, že ide o meno indiánskeho náčelníka známeho udivujúcou zručnosťou pri skalpovaní nepriateľov.“ (4)


Johannes Kepler: "Geometria má dva poklady: pytagorovu vetu a zlatý rez. Prvý má cenu zlata, druhý pripomína skôr drahocenný kameň."Toto číslo si nezaslúži, že sa o ňom takmer nevie!